Polityka dotycząca plików cookie

DEFINICJA I FUNKCJE PLIKÓW COOKIE

Plik cookie to plik, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do określonych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej, między innymi, przechowywanie i pobieranie informacji o nawykach przeglądania użytkownika lub jego komputera oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z komputera, mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika.

JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIE UŻYWA TA STRONA INTERNETOWA?

Pliki cookie personalizacji: Umożliwiają one użytkownikowi dostęp do usługi z pewnymi ogólnymi cechami wstępnie zdefiniowanymi zgodnie z szeregiem kryteriów w terminalu użytkownika, takich jak język, typ przeglądarki, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do usługi, konfiguracja regionalna, z której użytkownik uzyskuje dostęp do usługi itp.

Używamy własnych plików cookie o czasie trwania 2880 minut (2 dni) do kompresji stylów, obrazów i wstępnego ładowania treści.

Analityczne pliki cookie: Umożliwiają monitorowanie i analizę zachowania użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane. Zebrane informacje są wykorzystywane do pomiaru aktywności naszej strony internetowej oraz do opracowania profili przeglądania użytkowników w celu wprowadzenia ulepszeń w oparciu o analizę danych dotyczących korzystania z usługi przez użytkowników.

Używamy plików cookie stron trzecich https://analytics.google.com/ i https://search.google.com/search-console/ 

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten artykuł https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en#how-google-uses-cookies

BLOKOWANIE LUB USUWANIE PLIKÓW COOKIE

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądarki Chrome, kliknij ten link.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Safari, kliknij ten link.
Aby uzyskać więcej informacji o przeglądarce Firefox, kliknij ten link.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądarki Internet Explorer, kliknij ten link.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Microsoft Edge, kliknij ten link.

Badania, rozwój i kontrola jakości. Tego zawsze się trzymamy. Oferujemy naszym klientom produkty najwyższej jakości wraz z najbardziej ekonomicznymi rozwiązaniami. Twój perlit = nasz perlit
ISO Global Perlita
ISO Global Perlita
ISO Global Perlita

© Globalperlita Sp.z o.o Wszelkie prawa zastrzeżone. Obsługiwany przez WebSol Studio.

Prawne Aviso