POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 3 sierpnia 2022 r.

Na stronie globalperlita.com, dostępnej pod adresem https://globalperlita.com/, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność odwiedzających. Niniejsza Polityka prywatności zawiera rodzaje informacji gromadzonych i rejestrowanych przez globalperlita.com oraz sposób ich wykorzystywania.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszych działań online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i/lub gromadzą w globalperlita.com. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Odpowiedzialność

Dane kontaktowe administratora danych:

Osobą odpowiedzialną za dane gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej jest GLOBAL PERLITA Sp. z o. o. z adresem Radomska 43, 26-670, Pionki, Polska. Z osobą odpowiedzialną można skontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie +48 780631713.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych:

Spółka nie posiada osoby odpowiedzialnej za ochronę danych.

Cel

Rozszerzony opis celów przetwarzania:
Zarządzanie klientami, księgowość, zarządzanie podatkami i administracja Reklama i poszukiwania handlowe Zarządzanie aplikacjami.

Ograniczenia czasowe lub kryteria przechowywania danych:
Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji żądania i spełnienia wymaganych zobowiązań prawnych. Przekazane nam dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów wskazanych w punkcie 2.A., lub przez okres wymagany przez różne obowiązujące przepisy prawa.

Zautomatyzowane decyzje, profilowanie i logika stosowana:
Dane gromadzone za pośrednictwem strony internetowej nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1. Postanowienia ogólne

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

2. W jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika i inne informacje

Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których użytkownik jest proszony o ich podanie, zostaną mu wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy go o podanie danych osobowych.

 • 2.1 Informacje przekazywane przez użytkownika

  Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod poniższym linkiem, otrzymamy informacje na jego temat, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości, którą może nam wysłać, oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.
  https://globalperlita.com/pl/contact

 • 2.2. Informacje, które możemy otrzymywać i udostępniać stronom trzecim

  Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics do śledzenia, skąd pochodzą nasi użytkownicy, które strony są bardziej popularne, jak długo nasi użytkownicy pozostają na stronach.
  ONasza witryna korzysta z Google Search Console do śledzenia użyteczności naszej witryny i błędów technicznych.

 • 2.3. Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

  Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy na różne sposoby, w tym w celu:

  • Udostępniania, obsługi i utrzymywania naszej witryny internetowej
  • Ulepszania, personalizowania i rozszerzania naszej strony internetowej
  • Zrozumieć i przeanalizować, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej
  • Opracowywania nowych produktów, usług, funkcji i funkcjonalności
  • Komunikować się z użytkownikiem, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, dostarczania aktualizacji i innych informacji związanych z witryną oraz w celach marketingowych i promocyjnych
  • Wysyłanie wiadomości e-mail
  • Wyszukiwanie oszustw i zapobieganie im

3. Linki do innych stron internetowych

globalperlita.com może zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych („Witryny osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”).

Takie strony internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne strony internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Witryny, ani za żadne Treści osób trzecich publikowane, dostępne za pośrednictwem Witryny lub instalowane z Witryny, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach osób trzecich lub Treściach osób trzecich.

Włączenie, linkowanie lub zezwolenie na korzystanie lub instalację jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek treści osób trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia lub poparcia przez nas. Jeśli użytkownik zdecyduje się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robi to na własne ryzyko i powinien mieć świadomość, że niniejsze Warunki świadczenia usług nie mają już zastosowania.

Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzi z Witryny lub odnoszącymi się do wszelkich aplikacji używanych lub instalowanych z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią osobą trzecią.

Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów lub usług oferowanych na Stronach Internetowych Osób Trzecich, a użytkownik zobowiązuje się chronić nas przed wszelkimi szkodami spowodowanymi zakupem takich produktów lub usług. Ponadto użytkownik zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez użytkownika lub szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z Treści osób trzecich lub kontaktu z Witrynami osób trzecich.

4. Dane Dziennika

globalperlita.com stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające / wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

5. Komunikacja

Odwiedzanie strony globalperlita.com, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY.

Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż elektroniczny.

Dane gromadzone za pośrednictwem strony internetowej nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Legalność

a) Obowiązujące prawodawstwo
Stosowane przepisy to ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa organiczna 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych.
b) Szczegóły podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku obowiązku prawnego, interesu publicznego, interesu publicznego lub uzasadnionego interesu
Art. 6(1)(a). Który uznaje zgodę osoby, której dane dotyczą, za uzasadnioną podstawę przetwarzania danych osobowych zawartych w tym pliku.
c) Obowiązek podania lub niepodania danych i konsekwencje ich niepodania
Użytkownik nie jest zobowiązany do podania nam danych, jednak będzie to konieczne, abyśmy mogli zarządzać sugestiami lub żądaniami, które należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej.

7. Grupa docelowa

a) Grupa docelowa
Organizacje lub osoby bezpośrednio związane ze spółką, administracja publiczna posiadająca kompetencje w tym zakresie.
b) Konkretne grupy docelowe
Nie istnieje.
c) Decyzje dotyczące adekwatności, gwarancje, wiążące zasady korporacyjne lub szczególne sytuacje mające zastosowanie
Nie istnieje.
d) Transfery międzynarodowe
Nie istnieje.

8. Pliki cookie

Jak każda inna strona internetowa, globalperlita.com używa plików cookie. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć w artykule dotyczącym plików cookie na stronie internetowej Generate Privacy Policy oraz w naszej polityce dotyczącej plików cookie

9. Prawa do ochrony danych osobowych wynikające z RODO

Chcielibyśmy upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdy użytkownik ma prawo do następujących praw:

Prawo dostępu - Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.

Prawo do sprostowania - użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich informacji, które uważa za niedokładne. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia informacji, które uważa za niekompletne.

Prawo do usunięcia danych - użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy pod pewnymi warunkami ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do przenoszenia danych - użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do niego, pod pewnymi warunkami.

W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Poprzez dostarczenie dowodu tożsamości lub pocztą na adres Radomska 39, 26-670, Pionki. Zainteresowana strona może przekazać swoje dane innemu podmiotowi lub ograniczyć istniejące dane, które firma posiada na jej temat, pocztą elektroniczną, dostarczając swój dowód osobisty lub pocztą na adres Radomska 39, 26-670, Pionki .

Zainteresowana strona może złożyć skargę do Polskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych w związku z zaistniałym incydentem.

10. Dane osobowe dzieci

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

globalperlita.com nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, zdecydowanie zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

11. Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności globalperlita.com nie ma zastosowania do innych reklamodawców lub stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności serwerów reklamowych stron trzecich w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych opcji.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.

12. Postanowienia końcowe

Odwiedzający może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z globalperlita.com za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych theglobalperlita.com. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.

Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem https://globalperlita.com/pl/privacy-policy.

13. Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Globalperlita Sp. z o.o.
Radomska 49
26-670, Pionki, Polska

Badania, rozwój i kontrola jakości. Tego zawsze się trzymamy. Oferujemy naszym klientom produkty najwyższej jakości wraz z najbardziej ekonomicznymi rozwiązaniami. Twój perlit = nasz perlit
ISO Global Perlita
ISO Global Perlita
ISO Global Perlita

© Globalperlita Sp.z o.o Wszelkie prawa zastrzeżone. Obsługiwany przez WebSol Studio.

Prawne Aviso